gecə-gündüz

gecə-gündüz
1. is. Gecə-gündüzün davam etdiyi 24 saat müddət. Nə qədər gecəgündüz; Bu sayaq gəlib keçmiş. R. R..
2. zərf Daim, həmişə; bütün günü və gecəni, vaxt bilmədən. Gecə-gündüz işləmək. Gecə-gündüz çalışmaq. – Sənsiz füzun olur gecə-gündüz fəlakətim; Səbrim tükəndi, yox qəmi-hicranə taqətim. H. C.. <Nadir> yorulmaq bilməyib gecə-gündüz buruqların üstündə duraraq sərəncam verərdi. B. T.. <Mərcanov:> Gecə-gündüz vaxt-bivaxt çalışırlar. H. N..
3. is. dan. köhn. Keçmişdə qadın paltarı tikilən bir ipək parçanın adı. Gecə-gündüzdən paltar geymək.
◊ Gecəsi-gündüzü olmamaq – gecəgündüz bilmədən işləmək, çalışmaq rahatlıq bilməmək. Tağlar məhsul tökəndə, kişinin gecəsi-gündüzü olmaz(dı). . M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gecə-gündüz — (Borçalı) bax gejəgündüz II …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gecəbəgündüz — dan. bax gecə gündüz. Gecəbəgündüz işləmək. – Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gecə-gündüzlük — sif. Adətən saylarla: bir gecə gündüzlük – bir gecə gündüz müddətində olan, bir gecə gündüzə bəs edən. Bir gecə gündüzlük odun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gecə — is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. Gecə vaxtı. – Gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır. (Ata. sözü). Qədəm basıb bizə gəlsin nagahi; Bir gecə mən onu mehman eylərəm. M. P. V.. Gecədən üçdörd saat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gündüz — is. Gecə gündüzün işıqlı hissəsi; gündoğandan günbatana qədər olan müddət (gecə müqabili). Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə. (Ata. sözü). Bir gün kişi diqqət eləyib görür ki, övrəti gündüzlər ayağına corab geymir. . C. M.. Yaşar . . gündüz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gecəli-gündüzlü — z. Gecə və gündüz, daim. Gecəli gündüzlü işləmək. – Şərəfoğlu özü xahiş edib <Rüstəmi> hissəsinə keçirdi, iki il gecəli gündüzlü bir yerdə oldular. M. İ.. Buna görə də kombaynçılar şirin yuxularına xələl qataraq, gecəli gündüzlü sükanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gejə-gündüz — I (Ağcabədi) uşaq oyunu adı. – Uşağın biri deir: “Gejə”, onda “gündüz” (“gündüz” adlı uşaq qrupu) qaçır, “gejə” (“gecə” adlı uşaq qrupu) tutur II (Şuşa) ipək parça növü. – Müşküla gejə gündüzdən don geif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • leylü nəhar — ə. gecə gündüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”